HỆ THỐNG XLNT NƯỚC THẢI GIẾT MỔ CÔNG TY CP HƯƠNG QUỲNH ĐĂNG – NINH GIANG, HẢI DƯƠNG

I. QUY MÔ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Quy mô công suất và tiêu chuẩn nước thải đầu ra:

– Công suất xử lý của hệ thống: 50 m3/ngày đêm.

– Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt QCVN 40/2011/BTNMT cột B quy định giá trị C.

2. Tính chất nước thải đầu vào:

Đặc trưng nước thải lò giết mổ gia súc:

Thông số Đơn vị Nồng độ chất ô nhiễm
pH 6,5-10
BOD5 mg/l 2000
Tổng Nitơ mg/l 100-200
Tổng photpho mg/l 10-20
Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 100-500
Chất béo mg/l 50-150

3. Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý:

Nước thải sau xử lý: Đạt QCVN 40/2011/BTNMT cột B giá trị C, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Thông số Đơn vị QCVN 40/2011/BTNMT, cột B
pH 5,5 – 9
BOD5 mg/l 50
Tổng Nitơ mg/l 40
Tổng photpho mg/l 6
Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *