HỆ THỐNG XLNT NƯỚC THẢI GIẾT MỔ CÔNG TY CP HƯƠNG QUỲNH ĐĂNG – NINH GIANG, HẢI DƯƠNG

II. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Sơ đồ quy trình công nghệ:

1

 2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ

Nước thải công ty Hương quỳnh Đăng bao gồm 2 loại nước thải chính bao gồm: nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt.

Nước thải sinh hoạt bao gồm: nước thải nhà vệ sinh được xử lý qua hệ thống bể phốt.  phần nước trong sau bể phốt và nước thải (vệ sinh cá nhân, bếp ăn…) được thu gom đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của công ty

Nước thải sản xuất bao gồm : nước thải từ công đoạn giết mổ, vệ sinh sản phẩm, vệ sinh thiết bị và nước thoát sàn, được bố trí dẫn qua hệ thống rãnh thoát bê tông. Trên rãnh thoát được bố trí các hố ga nhằm loại bỏ cặn lắng và hệ thống lưới tách rác. Nước thải sau khi dẫn qua rãnh toát nước đã tách được hầu hết các cặn lớn, lông, tiết đông trước khi vào hệ thống xử lý sơ bộ.

Sau khi nước tải được tách tạp chất được hệ thống bơm chìm bơm nước thải vào hệ thống xử lý sơ bộ bao gồm các hầm ủ chất thải đã có sẵn của công ty. Tại hầm ủ quá trình kỵ khí diễn ra, một phần cặn chưa tách được xẽ lắng xuống. Qua công đoạn này nồng độ các chất như BOD, COD, SS…. giảm.

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ được bơm vào bể UASB 1, nước được bơm từ phía đáy bể chiều dòng nước đi từ dưới lên, tại bể UASB quá trình phân hủy kỵ khí diễn ra mạnh. Chất hữu cơ có trong nước thải trong điều kiện không có oxi  xẽ bị phân hủy sản phẩm cuối cùng là khí CH4 ,COx, NOx…. cơ chế của quá trình này có thế được chia thành các giai đoạn như sau:

2

Các chất thải hữu cơ chứa nhiều chất hữu cơ cao phân tử như proteins, chất béo, carbohydrates, celluloses, lignin,…

Giai đoạn thủy phân, sẽ được cắt mạch tạo những phân tử đơn giản hơn, dễ phân hủy hơn. Các phản ứng thủy phân sẽ chuyển hóa protein thành amino acids, carbohydrate thành đường đơn, và chất béo thành các acid béo. Giai đoạn acid hóa, các chất hữu cơ đơn giản lại được tiếp tục chuyển hóa thành acetic acid, H2 và CO2. Giai đoạn acetic hóa các acid béo dễ bay hơi chủ yếu là acetic acid, propionic acid và lactic acid. Bên cạnh đó, CO2 và H2, methanol, các rượu đơn giản khác cũng được hình thành trong quá trình cắt mạch carbohydrate. Giai đoan methane hóa vi sinh vật chuyển hóa methan chỉ có thể phân hủy một số loại cơ chất nhất định như CO2 + H2, formate, acetate, methanol, methylamines, và CO.

Ở 3 giai đoạn đầu COD dường như không thay đổi, nó chỉ giảm trong giai đoạn methane hóa. Sinh khối được tạo thành trong tất cả các giai đoạn. Nước thải chảy lên cùng với các bọt khí tạo thành nổi lên xẽ kéo theo các bông bùn, khi nổi lên tới hệ thống tách pha rắn, khí, lỏng các hạt khí vỡ ra bay lên vào hệ thống thu khí. Phần bông bùn nặng xẽ lắng xuống còn phần nước trong trôi ra ngoài vào hệ thống máng thu nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *