HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY JOHOKU SÔNG TRÀ THÁI BÌNH

Chủ đầu tư: Công ty TNHH JOHOKU Hải Phòng

Địa điểm: KCN TBS Sông Trà, Thái Bình

Công suất thiết kế: 30m3/ngày-đêm

Chất lượng nước thải đầu ra: Cột A QCVN 14/2008/BTNMT

Sơ đồ hệ thống

3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *