GIỚI THIỆU

Chức năng ngành nghề chủ yếu:
  • Tư vấn lập ĐTM, Bản cam kết bảo vệ môi trường
  • Tư vấn lập báo cáo môi trường
  • Thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải
  • Dịch vụ quản lý và vận hành trạm xử lý nước thải
  • Xây dựng công trình
  • Tư vấn khắc phục sự cố môi trường

 

Các công trình tiêu biểu:

1. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho công ty TNHH PS VINA
Địa chỉ: KCN Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Công suất xử lý: 30m3/ngày-đêm

Chất lượng nước thải đầu ra: Cột B giá trị C QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

2. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà hàng 30.6

Địa chỉ: Đường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Công suất xử lý: 15m3/ngày-đêm

Chất lượng nước thải đầu ra: Cột B giá trị C QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

3. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho chi nhánh công ty TNHH Johoku Hải Phòng tại Thái Bình

Địa chỉ: KCN TBS Sông Trà, thành phố Thái Bình

Công suất xử lý: 30m3/ngày-đêm

Chất lượng nước thải đầu ra: Cột A giá trị C QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

4. Xây dựng nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Phúc Khánh cho chất lượng nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn từ cột B giá trị C lên cột A giá trị C QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Công suất xử lý: 800m3/ngày-đêm

Chât lượng nước thải đầu ra: cột A giá trị C QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

5. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất nhà máy chế biến xuất khẩu lợn sữa công ty CP Hương Quỳnh Đăng

Địa chỉ: Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Công suất xử lý: 50m3/ngày-đêm

Chất lượng nước thải đầu ra: Cột B giá trị C QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

6.Quản lý vận hành:

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình
Hệ thống xử lý nước thải mạ công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang, KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình. Công suất xử lý: 1500m3/ngày.

Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!